Nova incorporació de camió cistella a la flota de lloguer
27-11-2023
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Alçada màxima de treball 17,7 m. Alcanç màxim en horitzontal: 10,5 m.
  • Funcionament diesel .Braç telescopic Socage 18T Speed
  • Càrrega màxima 230 Kg.
  • Dimensions cistella: 1,40 x 0,70 m.
  • Específic per a treballs puntuals de manteniment, instal.lacions, enllumeant públic, pintura, jardineria, aïllaments….
  • Carnet B

Les plataformes elevadores sobre camió, amb braç telescòpic o articulat aporten seguretat i una total autonomia de treball per fer tasques puntuals en altura. Són molt adequades per a treballs de jardineria, manteniment industrial, manteniment urbà, pintura, enllumenat exterior, manteniment i reparacions. en edificis, instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, etc.

A continuació es mostren els documents disponibles per descarregar.